ORANGE PEARL

Kernwaarden

-Groei & Bloei
-Fair partnership in friendship
-Dare to be different
-Het mes moet aan twee kanten snijden
-100% overtuigd van onze producten

orange pearl logo

MENS EN BEDRIJFSCULTUUR

Hoe ontstond het Groei & Bloei-concept?

“Ik bouwde verschillende bedrijven, die ik vijftien jaar geleden samenvoegde onder de naam Orange Pearl. Al deze bedrijven verschillen in activiteit sterk van elkaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze innovaties realiseren die de wereld daadwerkelijk beter maken. Voor mij was de rode draad bij alles wat ik ondernam altijd helemaal helder. Maar medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties zagen dat verband niet altijd even goed. Daardoor verbrokkelden de twee essentiële elementen: zingeving en verbinding. We groeiden als groep hard door, maar ik merkte hoeveel energie groei kan kosten. Ik besefte dat het noodzakelijk is om ook positieve energie te creëren om weer op te laden. Om niet alleen te groeien maar vooral ook tot Bloei te komen. Bloei is bepalend voor het succes van een bedrijf en kan niet los worden gezien van Groei. Ik ontwikkelde het Groei & Bloei-concept, gebaseerd op de principes in de natuur. De natuurlijke organisatie van de mens is een stam. Zingeving en verbinding vormen de basis. Het doel van een stam is overleven (continuïteit) en vermenigvuldigen (groei). Het is een vlakke organisatie, gebaseerd op heldere normen en waarden. De stamleden zijn zelfsturend en zelfcorrigerend. Al deze stamprincipes helpen mee om bedrijven in Bloei te krijgen. Als medewerkers bevlogen en trots zijn, stralen ze dat uit naar buiten. Bloeiende bedrijven laten zien waar ze goed in zijn en delen successen met de wereld. Ze hebben een soort ‘magische dimensie’ met een grote aantrekkingskracht. De kernwaarden, het symbool en de kleur van een stam, maken de identiteit zichtbaar. Groei & Bloei is een dynamisch proces. Periodes van Groei en Bloei wisselen elkaar af. Uiteindelijk gaat het om bewuste aandacht; gestructureerd, bewust en planmatig.”

Op welke manier bloeit jouw bedrijf en wie zijn daarbij betrokken?

“Toen de visie voor Groei & Bloei op papier stond, gingen stuurgroepen binnen Orange Pearl aan de slag om een werkbaar Bloeiplan te maken voor onze organisatie. Onze groep was destijds veel groter en acteerde wereldwijd. Inmiddels heb ik een groot deel verkocht en de organisatie vereenvoudigd. Het strategisch plan is het kader. Daarbinnen maken teams hun eigen plannen. Onze medewerkers ervaren een gevoel van zingeving, omdat zij haalbare doelen hebben en weten wat hun bijdrage is aan het geheel. Bedrijfstrots is heel belangrijk. Bij Bloei hoort ook dat je soms even gas terugneemt en successen bewust en groots viert. En Bloei moet zichtbaar zijn. Waar ben je trots op en hoe breng je dat naar buiten? Wij delen onze successen met elkaar en de buitenwereld. Storytelling speelt daarbij een grote rol, net als vroeger bij de stam rond het kampvuur. Met onze cultuur, geschiedenis en overwinningen stralen we wat uit. Onze bedrijfskleur, oranje, en ons symbool, de oranje parel, helpen daarbij. Net als de goede doelen die we steunen. Alles grijpt in elkaar.”

Is er een goed doel en hoeveel geld gaat daar jaarlijks naartoe?

“‘Doing good is good business’. Een goed doel is een belangrijk middel binnen het Groei & Bloei-concept. Door een bewuste keuze voor goede doelen, stralen wij uit waar wij voor staan. Dat zorgt voor verbinding binnen onze organisatie en een positieve uitstraling naar buiten. Nu besteden wij wel 100.000 euro per jaar aan goede doelen. Maar er hoeft natuurlijk niet zoveel budget mee gemoeid te zijn. Onze doelen variëren van de adoptie van een babyneushoorn, een soort die met uitsterven wordt bedreigd, tot een groot project in Afrika om plastic te hergebruiken. In ieder land waar wij werken, verbinden wij ons met een goed doel. Waar mogelijk zetten wij onze mensen daar actief op in. Alle doelen zijn erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.”

Adoptie van neushoorn

UPstream Recycling Project

Awareness Art

Wat levert de Bloei van je bedrijf op?

“De Bloei zorgt ervoor dat mensen graag bij ons willen werken en dat we veel ‘goodwill’ hebben bij onze klanten en leveranciers. Leveranciers lopen harder voor ons en doen meer hun best. Binnen de organisatie durven mensen hun verantwoordelijkheid te nemen. Er heerst een ja- en-cultuur, waarin ruimte is voor creativiteit. Orange Pearl is een open organisatie waarin ideeën kunnen ontstaan. Daardoor komen innovaties gemakkelijker van de grond. De bedrijfstrots van onze medewerkers straalt bovendien af op onze omgeving. Bloei maakt een bedrijf pas echt succesvol.”

Welke tips en adviezen heb je voor andere ondernemers?

“Ga ervoor, maar neem er de tijd voor! Besef dat Groei & Bloei een continu proces is. Gras groeit niet harder als je eraan trekt. Bloei is ruimte geven en laten ontstaan. Bloei is vooral ook laten zien wie je bent en waar je voor staat.”

''Bloei zorgt voor die magische dimensie''

Wat heeft Orange Pearl jou te bieden?

Orange Pearl is uitzonderlijk goed in het realiseren van productinnovaties die de wereld daadwerkelijk beter maken. De belangrijkste expertise ligt op het gebied van natuurlijke gezondheidsproducten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen. Het bedrijf staat altijd open voor partnerships. Bij deze samenwerkingen verzorgt Orange Pearl de volledige innovatie, productontwikkeling, productie en toelevering. De partner focust zich op de internationale marketing en distributie.

"

Floris Koumans

“Ga ervoor, maar neem er de tijd voor! Besef dat Groei & Bloei een continu proces is. Gras groeit niet harder als je eraan trekt. Bloei is ruimte geven en laten ontstaan. Bloei is vooral ook laten zien wie je bent en waar je voor staat.”

ORange pearl