Het Bloei-pad van ASG | Marjolein Crone

Wat leverde het Bloei-traject op?

“Je ziet dat mensen er behoefte aan hebben om met elkaar te bedenken hoe het beter kan. Wat het programma ons vooral geleerd heeft, is het belang van ruimte voor eigen initiatief.”

“Er is een nieuwe beweging ingezet. Het Goei & Bloei-traject heeft veel mensen aangezet, inclusief onszelf”

Hoe kwam je in contact met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“Bijna 25 jaar geleden was Floris Koumans een van mijn eerste werkgevers. Hij was mijn belangrijkste inspirator. We hielden altijd contact en hij nodigde mij uit voor een masterclass van Groei & Bloei in Bedrijf. Vroeger zei hij al dat hij iets wilde teruggeven aan de maatschappij. Zijn verhaal is heel authentiek. Ik weet dat hij erin gelooft.”

Wat doet je bedrijf precies? 

“Wij houden ons bezig met duurzaamheid en energie. ASG brengt energiestromen in gebouwen in kaart. Dat doen we door meters te plaatsen in woningen en bij bedrijven en die real time uit te lezen. Die meters geven aan wat je dagelijkse energieverbruik is. Zeker met de hoge energieprijzen van tegenwoordig is het heel goed om daar inzicht in te hebben. Als je weet waar je de meeste energie verbruikt, weet je ook waar je kunt besparen. Zo krijg je invloed op je verbruik. En dat is niet alleen belangrijk voor bewoners met een kleine beurs maar voor iedereen.”

Waarom startte je een Bloei-traject met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“Na het volgen van de masterclass concludeerden mijn zakenpartner Humphrey James en ik dat delen van het bedrijf nog niet in Bloei staan. Het draait vooral om geven. Met de juiste mensen om je heen, krijg je dan ook terug. Wij hebben de neiging om directief leiding te geven. Maar ik weet dat je er veel meer uithaalt als je een organisatie van onderaf opbouwt. Destijds toen ik voor Floris werkte, kreeg ik alle ruimte om mijn werk te doen en zelf beslissingen te nemen. Je wilt uiteindelijk dat mensen uit zichzelf weten wat ze te doen staat en dat dan ook gaan doen. Groei & Bloei begint bij de wortels van de organisatie.”

Hoe verliep het Groei & Bloei-traject? 

“De Bloei-expert die bij ons kwam, was Eva van der Last. Zij is zelf ondernemer en weet wat het betekent om leiding te geven. Dat vond ik een groot voordeel. Het was haar eerste Bloei-traject, dus we stonden er allebei heel open in. Het was meer de filosofie die we omarmden dan dat het een strak systeem was. We gingen samen op ontdekkingstocht. In het begin stelde Eva veel vragen aan het management en de medewerkers. Ze vormde een Bloei-team met medewerkers en maakte samen met hen een plan, de Bloei-gids. Dit presenteerden ze aan het management. Dat was heel verrassend. Er stonden veel praktische dingen in die goed aansloten bij het scale-up traject dat wij doorlopen en bij onze kernwaarden.”

Wat leverde het Bloei-traject op? 

“Je ziet dat mensen er behoefte aan hebben om met elkaar te bedenken hoe het beter kan. Wat het programma ons vooral geleerd heeft, is het belang van ruimte voor eigen initiatief. Verder leverde het verschillende concrete acties op. Het Bloei-team stelde voor om de werkvloer anders in te richten. De medewerkers kochten zelf bureaus en organiseerden een gezamenlijke klusdag in een weekend. Je ziet dat ze het fijn vinden om zelf zeggenschap te hebben. Eerst waren er wel ideeën, maar die kwamen niet van de grond. Nu worden ze echt uitgevoerd. Dat vind ik een enorme winst. Ook organiseert het Bloei-team nu iedere twee weken een borrel. Als je afvinkt wat er bereikt is, lijkt het misschien niet zoveel te zijn. Maar qua mindset is er wel degelijk iets veranderd. Ik verwacht dat dit een bescheiden start is, waar nog veel meer uit zal komen. Er is nu een kader waarbinnen projecten kunnen worden opgezet. Daardoor hebben ze meer kans van slagen. Ik ben vooral nieuwsgierig wat er in de toekomst uit gaat komen. Er is een nieuwe beweging ingezet. Het Goei & Bloei-traject heeft veel mensen aangezet, inclusief onszelf.”

Is ASG nu in Bloei? 

“Misschien zijn we nog niet volledig in Bloei. Maar als we een jaartje verder zijn, verwacht ik dat mensen nog meer het gevoel krijgen dat ze invloed hebben. Dat ze mede hun omgeving kunnen bepalen. Eventueel kunnen we over een jaar met Eva evalueren hoe het gaat met onze Bloei en wat de volgende stappen zijn. Ik verwacht dat er vanzelf een vervolg uit het Bloei-team komt.”

Marjolein Crone, Directeur ASG Nederland BV

“Zorg voor de mens en niet alleen voor de medewerker”.

“Het Groei & Bloei-team wilde een bijeenkomst met Ria Visser organiseren. Vanuit de directie stemden we hiermee in. Het team organiseerde de bijeenkomst zelf. Wij waren gewoon toeschouwer. De bijeenkomst heeft ons bedrijf echt iets opgeleverd. Ria Visser gaf een presentatie waarin zij als oud-topsporter vertelde over de topsportmentaliteit en hoe je omgaat met teleurstellingen. Dat je je leven lang ergens voor traint en hoe dat mis kan gaan. Maar ook wat het je oplevert en hoe jou dat als mens later vormt. Ik vond het heel leuk om te zien hoe belangrijk het voor de medewerkers is om dat soort dingen buiten het werk om te organiseren. Ook al heeft het niets met hun inhoudelijke werk te maken. Ik zeg altijd ‘het is mijn grootste goed als alle medewerkers hier ’s morgens binnenkomen met een enorme glimlach op hun gezicht. Dat je ziet dat ze hier heel graag binnenkomen om hun werk te doen.’ Als je iets heel graag doet, ben je er vaak goed in. Dat is voor jezelf fijn en voor je werkgever. 

Iedereen was enthousiast over de bijeenkomst en praatte erover. Ria’s verhaal liet ons zien dat je heel hard kunt werken en dat je er soms wel en soms niet komt. Dus dat je soms ook tegenvallers hebt en dan de boel weer bij elkaar moet pakken. Dat je net als iedereen dan gewoon weer verder gaat. De bijeenkomst was meer een soort intermezzo. Je merkt gewoon dat de dingen die op het eerste gezicht niet bij je werk horen, je wel heel veel motivatie voor je werk kunnen geven. Het helpt als je niet altijd alleen maar 100 procent gefocust bent op je werk. Je moet als werkgever blijven investeren in dingen die niet sec terugleiden naar waar iemand voor is ingehuurd. Dus niet alleen maar een Excel-cursus geven, zodat iemand sneller kan werken. Je kunt mensen op heel veel verschillende manieren motiveren om zichzelf te verrijken. Daardoor kunnen ze uiteindelijk ook beter werken. Mensen waarderen het als je ook aandacht hebt voor die kant van het werknemerschap. Dus hebben we het over ‘zorg voor de mens en niet alleen voor de medewerker’.”     

Betrouwbaar

Creatief

Positief

Verbindend

Plezier

Bewoners krijgen vaak in deze periode hun afrekening energiekosten, tegelijkertijd nemen de energiekosten steeds verder toe. Door de werkwijze van ASG wordt iedereen in staat gesteld om zijn eigen energieverbruik gedetailleerd te volgen en te beïnvloeden, om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van energie.

ASG