Het Bloei-pad van Home of Food | Rob van Leeuwen

Wat leverde het Bloei-traject op?

“Voorheen pasten wij onze organisatie aan de wensen van onze klanten aan. Nu denken wij vanuit de medewerker en kijken wij welk werk daarbij past.”

“Door het Bloei-traject is alles meer gaan stromen”

Hoe kwam je in contact met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“Bij een van de masterclasses van Groei & Bloei in Bedrijf verzorgden wij de catering. Na de coronapandemie zaten wij midden in een fase van sterke groei. Er was steeds meer vraag naar partycatering, terwijl we eigenlijk een andere kant op wilden ontwikkelen. Om ons bedrijf in Bloei te krijgen, startten we een Bloei-traject met Bloei-expert Mandy van Schie.”

Wat doet je bedrijf precies? 

“Tot nu toe richtten wij ons onder de naam Hof Catering op de partycatering. Bij festiviteiten organiseerden we de totale gastvrijheid. Niet alleen de hapjes en drankjes, maar ook de ontvangst en aankleding. Voortaan leveren we onder de naam Home of Food alleen de keukens en koks. Bijvoorbeeld op locaties waar ze zelf geen keuken hebben. Of bij festiviteiten. Waar nodig richten we een volledige keuken in en verzorgen we het eten. Alles eromheen regelen we bij Home of Food niet. Er zijn nog wel uitzonderingen waarvoor we de complete catering verzorgen, maar we willen dat steeds meer beperken.”

Waarom startte je een Bloei-traject met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“We wilden veranderen, maar liepen vast vanwege de sterk groeiende vraag naar catering. De werkdruk was hoog en de medewerkers werden ontevreden. Er moesten allemaal nieuwe processen worden ingericht en producten worden ontwikkeld, terwijl het aan tijd ontbrak.”

Hoe verliep het Groei & Bloei-traject? 

“De Bloei-expert startte met een Bloei-scan. Ze sprak diverse mensen uit de organisatie en stelde gericht vragen om erachter te komen waar onze organisatie wel en niet bloeit. Daarbij bleek dat we na corona te maken hadden met groeipijn en ontevredenheid. De Bloei-expert haalde alle stress- en pijnpunten boven. De eerste stap was het wegnemen van die groeipijn door duidelijke processen neer te zetten. Door het Bloei-traject is alles meer gaan stromen. Het effende voor ons het pad van Groei naar Bloei. Er komt nu trouwens een vervolgtraject samen met Mandy. Het is mooi als we kunnen bestendigen wat we hebben ingezet.”

Wat leverde het Bloei-traject op? 

“Voorheen pasten wij onze organisatie aan de wensen van onze klanten aan. Nu denken wij vanuit de medewerker en kijken wij welk werk daarbij past. Koks zijn moeilijk te vinden. Traditioneel maken koks lange dagen. Veel topkoks willen die druk niet meer. Daarom werken wij met twee ploegen. Er is een groep koks die van 6.00 tot 13.00 uur werkt. Zij bereiden alle gerechten voor. De andere groep serveert het eten uit tussen 16.00 en 20.00 uur. Deze werktijden zijn helemaal doorgevoerd en de wensen van medewerkers zijn omgezet in vaste structuren en afspraken. Arbeidsvreugde staat nu hoog op de agenda. Dat trekt veel nieuwe mensen aan.”

Is Home of Food nu in Bloei? 

“In zekere zin is ons bedrijf nu al in Bloei. We weten waar we naartoe willen en hebben hele duidelijke keuzes gemaakt. Deze moeten we nog wel bestendigen. Het is belangrijk dat we de focus houden op de punten waarop we willen groeien. Toch zijn we er nog niet. Omdat er steeds meer werk op ons afkomt, willen we het team verder versterken. Ook willen we een herkenbaar merk gaan neerzetten.”

Rob van Leeuwen, directeur Home of Food

“We hebben helder waar we naartoe willen”

“Door het Bloei-traject werden we ons heel bewust van de groeipijnen. We hadden wel productieoverleg. Dat ging altijd over ‘wat gaan we doen en hoe doen we dat’. Nu ging het over de organisatie en kwamen er ineens een paar dingen naar boven die niet goed waren. Dus we werden op een aantal vlakken ‘bewust onbekwaam’. Het ging over de manier waarop beslissingen genomen werden en hoe mensen wel of niet belast werden. In de gesprekken met de Bloei-expert, Mandy van Schie, kwamen echt basale organisatorische dingen naar boven. Dat inzicht in ‘de foutjes’ binnen de organisatie was het eerste wat het Bloei-traject opbracht. En dan ga je daar met elkaar doorheen. Soms zijn er woorden onderling en denk je ‘dat gaan we toch anders doen’. Uiteindelijk komen er dan goede processen en doelstellingen uit. Ik denk dat er nu na de sessies en het werk dat wij eromheen gedaan hebben, een organisatie staat die organisatorisch wel kan gaan bloeien. We hebben in ieder geval voor ogen waarmee we kunnen gaan groeien en bloeien. Misschien zijn we wel van ‘bewust onbekwaam’ naar een beetje ‘bewust bekwaam’ gegaan. 

De volgende stap is ‘onbewust bekwaam’. Het proces loopt nog hoor, daar zijn we niet mee klaar. Maar we hebben wel helder waar we naartoe willen. Ik hoop dat het Bloei-traject leidt tot een organisatie die goed loopt en die een goed product levert dat mensen willen hebben. Nu zijn we nog een soort dienstverlener die op de achtergrond draait. Een organisatie huurt ons in om hun product te verbeteren. Maar eigenlijk zouden we zo goed moeten zijn dat mensen zeggen ‘bij ons krijg je van Home of Food te eten’. Zo goed zouden onze promotie en marketing moeten zijn. Dat is Bloei richting onze klanten. Voor de medewerkers bloeien we als ze lang bij ons blijven werken. Dat er een balans is tussen de hoeveelheid werk die we aannemen en het aantal mensen dat we hebben. Dat is in ons werk natuurlijk altijd een spanningsveld. Organisatie-coaching gaat vaak over het oplossen van misstanden in de organisatie. Als je de Bloei als doelstelling neemt, struikel je vanzelf wel over bepaalde organisatorische misstanden die je dan oplost. Zo is het bij ons in ieder geval gegaan. Dus misschien is die insteek wel veel beter. Uiteindelijk wil je natuurlijk altijd tot Bloei komen.”     

Duurzaamheid

Kwaliteit

Passie

Uitbesteding van keuken, inkoop van producten, diensten en management. Het ‘white label’ Home of Food werkt als je personeel, kleedt zich als je personeel en gedraagt zich als je personeel.

Home of food