Het Bloei-pad van Weverling | Menno Weverling

Wat leverde het Bloei-traject op?

”Het Bloei-traject was een eerste aanzet tot Bloei. De betrokkenheid van onze medewerkers is erdoor toegenomen. Door het Bloei-team zitten mensen beter in hun vel. En het management is wakker geschud.”

“Gevoelsmatig kan dit een besparing van misschien wel 100.000 euro opleveren, doordat er mensen prettiger functioneren en zaken beter afgestemd worden. Dat werkt bevorderend voor prestaties en resultaten.”

Wat was de aanleiding voor een Bloei-traject met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“Ik ben altijd in voor nieuwe ideeën en initiatieven. Het idee sprak mij aan om niet alleen te groeien, maar ook te bloeien. Als People, Planet en Profit in balans zijn dan doe je het goed. Ik sta achter de ideeën van Floris Koumans. Hij doet het niet voor het geld, maar voor de wereld. Wij werken met groen en staan daardoor dichtbij de planeet (Planet). Ook voor People hebben wij aandacht in ons werk, de mensen zijn het belangrijkste! Onze organisatie is maatschappelijk betrokken. We werken ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de zomer van 2021 begonnen we met een Bloei-traject onder leiding van Mandy van Schie. Op dat moment hadden we niet echt een probleem. De situatie is dit jaar wel anders met veel werk en weinig mensen. Er komt nu een vervolgtraject dat ook weer deels door Mandy begeleid wordt.”

Wat leverde het Bloei-traject op? 

“Uit het Bloei-team volgden diverse verbeter- en aandachtpunten, waarvan we aan vier punten dit jaar een vervolg willen geven. We gaan successen meer met elkaar delen, zodat alle medewerkers erbij betrokken worden. Ook gaven de leden van het Bloei-team aan dat ze meer inspraak willen in de keuze voor het steunen van goede doelen. Welke thema’s kiezen we om goed te doen voor de maatschappij? Samen met vrijwilligers verzorgen wij bijvoorbeeld pro-deo het onderhoud van Villa Ockenburg, zodat het landgoed behouden kan blijven. Ook hebben we in 2018 Groenperspectief opgericht, een sociale onderneming om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben we samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten. We doen dus al best veel aan goede doelen, maar ook versnipperd. Het Bloei-team komt met suggesties om te borgen dat we meer gericht goede doelen steunen. Een derde punt is zichtbaar leiderschap. Het Bloei-team vindt dat het transparanter kan. Als antwoord daarop organiseren we nu maandelijks een borrel waar de directie zichtbaar maakt waar we mee bezig zijn. Ook kwam het Bloei-team met de suggestie om de inhoudelijke ‘toolboxmeetings’ die wij gewoonlijk op maandag organiseren, te verplaatsen naar de vrijdag. Door de meeting voor de borrel te organiseren, wordt de borrel beter bezocht. Het laatste verbeterpunt is projectevaluatie. Weverling is een lerende organisatie. De medewerkers willen meer bij de evaluatie van projecten betrokken worden. Dit wordt verder uitgewerkt.

Het Bloei-traject was een eerste aanzet tot Bloei. De betrokkenheid van onze medewerkers is erdoor toegenomen. Door het Bloei-team zitten mensen beter in hun vel. En het management is wakker geschud dat je de medewerkers er niet vaak genoeg bij kunt betrekken.”

Is Weverling nu in Bloei? 

”Het Bloei-traject was een eerste aanzet tot Bloei. De betrokkenheid van onze medewerkers is erdoor toegenomen. Door het Bloei-team zitten mensen beter in hun vel. En het management is wakker geschud dat je de medewerkers er niet vaak genoeg bij kunt betrekken.”

Menno Weverling, Weverling Groenproviders 

“Successen vieren en delen”

“Het Bloei-team heeft mij er bewust van gemaakt dat we onvoldoende laten zien waar we mee bezig zijn. Welke projecten lopen er en welke successen hebben we behaald? Het is met name belangrijk ook die goede dingen met elkaar te delen. Het wij-gevoel en het teamgevoel kun je denk ik niet genoeg benadrukken. Je moet daar als werkgever natuurlijk voor open blijven staan en oppassen dat je niet in een soort eigen tunnel of bubbel zit van ‘ja, maar dat vieren we toch?!’. Ja, misschien met je directe collega of de mensen die een project hebben binnengehaald. En je zet het op social media. Maar dat is niet altijd voldoende. Je moet het ook op de een of andere manier in de organisatie vieren of delen.

De medewerkers willen meer betrokken worden bij zaken die spelen. Ze zien of horen wel eens via-via dat het goed gaat met het bedrijf waar zij onderdeel van zijn. Het is goed dat die trots aanwezig is en dat ze dat nog wat meer bevestigd willen hebben. Want er gebeuren toch wel hele mooie dingen. Het is deels interesse, deels trots en erover kunnen vertellen, er onderdeel van zijn. Door het Bloei-team krijg je op een natuurlijke manier op gang, wat je anders als werkgever minder snel te weten krijgt. Het zegt mij dat dit leeft. Dat men dus echt wel trots is, betrokken en intrinsiek gemotiveerd om onderdeel te zijn van ons bedrijf.”

Dagelijks werken aan toekomstbestendigheid

Klant centraal stellen

Zorg voor onze medewerkers

Kwaliteit in alles wat we doen

Maatschappelijk gericht ondernemen

Denken en handelen uit passie voor groen, natuur, milleu

Dit familiebedrijf bestaat sinds 1939 en heeft vestigingen in Monster, Den Haag, Rotterdam en binnenkort ook in Alphen. Weverling en haar medewerkers zijn deskundig in advies, ontwerp, aanleg en beheer van tuinen en de groene buitenruimte. Dit doen zij voor zakelijke, publieke en ook particuliere opdrachtgevers.

WEVERLING