Het Bloei-pad van Insocial | Lex Groenewegen, DGA

Wat leverde het Bloei-traject op? “Voor ons was het Bloei-traject een spiegel. Onze organisatie ontwikkelt zich van een start-up naar een scale-up. De Bloei-scan legde onze groeipijnen bloot. Het was het startsein voor een nieuw begin.”

“Het Bloei-traject was een kleine openbaring voor iedereen.''

Wat was de aanleiding voor een Bloei-traject met Groei & Bloei in Bedrijf? 

“Het leek mij nuttig om meer purpose in de groep te brengen. Ik wilde dat het initiatief daarvoor van onderin de organisatie naar boven zou gaan. Met dat idee begon ik aan een Bloei-traject bij Groei & Bloei in Bedrijf. Al bij de start bleken er toch wat dingen niet goed te gaan in de bedrijfscultuur. Er waren barstjes die ik door onze snelle groei niet gezien had. Een paar jaar terug waren we nog met vijf mensen. Vanaf 2020 is het bedrijf elk jaar bijna verdubbeld in omvang. Doordat er veel nieuwe mensen bijkwamen, raakten we de directe lijnen kwijt. Bij de start van het Bloei-traject bleek dat we zo gefocust waren op groei dat we de medewerkers bijvoorbeeld te weinig ruimte gaven voor zelfontplooiing. De medewerkers vonden het lastig om keuzes te maken, omdat in tijden van snelle groei de keuzes voor ze gemaakt worden.”

Wat leverde het Bloei-traject op? 

“In het Bloei-team deden we als leidinggevenden zelf eens niet mee. De verantwoordelijkheid lag nu volledig bij de medewerkers. Uiteindelijk kwamen er hele concrete dingen uit. Mensen waren bang om fouten te maken. Ik kreeg een spiegel voorgehouden wat betreft mijn manier van leidinggeven. Ik dacht altijd dat ik heel toegankelijk was. Sinds het Bloei-traject zie ik dat toch anders. Door de sterke groei, miste ik soms signalen dat er zaken niet lekker liepen. Ik ben mij nu bewuster geworden van dergelijke signalen. We werken inmiddels met zelfsturende teams en geven de mensen meer ruimte voor initiatief. Als leidinggevenden sturen we nu meer op het eindpunt dan op het proces. Alles is transparanter geworden. Zelf ben ik mij veel bewuster geworden van signalen. De medewerkers durven opener te zijn. Ik kom niet meer meteen met oplossingen. Samen met de Bloei-expert, Mandy van Schie, werken we nu nog aan de basis. Zij begeleidt ons tot eind 2022 en schuift regelmatig aan bij vergaderingen. Daarna ben ik van plan een nieuw Bloei-traject in te gaan, om alsnog te werken aan de purpose.”

Lex Groenewegen, Insocial:

“Er moesten eerst dingen blootgelegd en opgelost worden”

“Laatst in ons operationele overleg kwamen er punten aan de orde, die we daarvoor al hadden vastgesteld als een issue. Er zat een team van vijf mensen. Voor alle problemen hadden ze een oplossing bedacht, met daarbij een concrete aanvliegroute en tijdsplanning. Wie doet wat en hoe gaan we het aanpakken? Ze hadden er helemaal over nagedacht en pakten ownerschip. Het enige wat ik hoefde te zeggen was: ‘Nou, succes en veel plezier. En als ik iets kan doen dan help ik graag mee.’ Dat vond ik wel een doorbraak. Ik kon mij voor het Bloei-traject niet voorstellen dat deze manier van leidinggeven veel beter bij ons past. Dit was niet de insteek waarmee ik aan het Bloei-traject begon. Het is eigenlijk een stukje organisatiekunde. Maar er moesten eerst dingen blootgelegd en opgelost worden om te kunnen bloeien. Dat werd ons heel erg duidelijk.”

Hardt

Diep

Fit

Slim

Insocial zet een customer feedbackplatform in de markt. De organisatie levert aan grootzakelijke bedrijven kwaliteitsprogramma’s op basis van de feedback van klanten.

Insocial