Het Bloei-pad van Sping Digital Lab | Jan Gerard Snip

“Als je de cultuur wilt cultiveren, moet je de medewerkers faciliteren. Onderschat vooral niet hoe goed de medewerkers weten wat er speelt in het bedrijf en waar het beter zou kunnen. Het mooie van het Bloei-traject is dat de verbeteringen van onderuit de organisatie komen. Daardoor worden ze breed gedragen.”

Waarom koos Sping Digital Lab voor een Bloei-traject bij Groei & Bloei in Bedrijf?

“Hoe houd je je medewerkers betrokken? Hoe zorg je voor binding en een prettige werkcultuur in een tijd dat er veel wordt thuisgewerkt? Deze vragen hielden mij bezig aan het einde van de coronaperiode. Ons bedrijf bestaat nu 20 jaar. Sommige collega’s werken hier al 10 tot 15 jaar. Het voelt echt als een familie. Maar door de coronaperiode en het thuiswerken, misten we de band met de groep. Begin 2022 stroomden er meerdere mensen uit. We wilden nieuwe mensen aannemen en de binding behouden. Ik zocht naar tools om die betrokkenheid terug te krijgen en kwam in contact met Groei & Bloei in Bedrijf.”

De ambitie: Het bedrijf moest gezonder, leuker, aantrekkelijker en succesvoller worden!

De opbrengsten
• Het Bloei-team formuleerde thema’s om samen aan te werken: kwaliteit, leiderschap, trots, aantrekkingskracht en identiteit
• De medewerkers uit het Bloei-team leerden om zelf verantwoordelijkheid te nemen
• Het management kreeg een spiegel voorgehouden
• Het MT scherpte de identiteit aan en herdefinieerde de missie en visie.
• Er is nu een duidelijke richting: “we ontwikkelen maatwerk-software voor projecten die een positieve verandering in de wereld brengen”

Jan Gerard Snip, Sping Digital Lab:

“Er zijn stappen gezet die impact hebben op de lange termijn"

“Het Bloei-team schreef zelf een Bloei-gids met hun plan van aanpak. Het team nam de rest van de medewerkers mee in dit proces. De medewerkers gaven aan wat hen het meeste bezighield en droegen oplossingsrichtingen aan. Het traject leidde tot veel kleine verbeteringen. Om de stappen visueel te maken en iedereen erbij te betrekken, koos het Bloei-team voor een fysiek dashboard. Hiermee herinneren ze zichzelf en elkaar aan de stappen die al gezet zijn en die nog volgen. Inmiddels heeft het Bloei-team een vragenlijst uitgestuurd om het effect van deze eerste fase van het Bloei-traject te meten. Op basis van de uitkomsten daarvan starten zij zelf een vervolgtraject. We zijn er nog niet, maar er zijn stappen gezet die impact hebben op de lange termijn.”

Insocial