Het Bloei-pad van Zereau Drinks | Babs van de Voort

“Groeien is leuk. Maar als je de Bloei niet meeneemt, teer je in op je bedrijf. We startten met het Bloei-traject, omdat het volgens mij altijd beter kan. Er kwamen dingen boven waarvan ik niet wist dat ze zo groot waren.”

Waarom koos Zereau Drinks (voorheen KRNWTR+) voor een Bloei-traject bij Groei & Bloei in Bedrijf?

“Floris nodigde mij uit voor een masterclass. Daar hoorde ik mooie Bloeiverhalen van andere bedrijven. Hoe Groei & Bloei in Bedrijf veranderingen laat ontstaan vanuit de medewerkers. Zereau Drinks is een purposebedrijf met veel jonge mensen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen het verschil maken. Dus aandacht aan de mensen geven, gaat je altijd helpen. Verder waren er volgens mij geen speciale issues.”

De ambitie: Aandacht aan de mensen geven, gaat altijd helpen - en het kan altijd beter!

De opbrengsten

• Al bij de start van het Bloei-traject ontstond er een vernieuwd inzicht in bepaalde rollen in de organisatie. Daar is direct op geacteerd

• Het Bloei-team ontwikkelde een Bloei-gids met veel kleine acties die voor de medewerkers een groot verschil maken, zoals het inrichten van werkplekken met schermen, een aparte ruimte voor de lunch, een nettere werkomgeving, borrels nieuw leven inblazen.

• Door beter te communiceren over planningen en projecten, ervaren medewerkers nu minder werkdruk en stress.

• Er is meer rust ontstaan in de organisatie.

Er is een platform ontstaan waardoor medewerkers meer kunnen aangeven wat ze echt nodig hebben.

• Medewerkers hebben het inzicht gekregen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Dat ze zich mogen uitspreken en dat er wat mee gedaan wordt.

Babs van de Voort, Zereau Drinks:

“We leerden met een andere blik naar ons bedrijf te kijken!"

“Al bij de start van het Bloei-traject bleek dat ik een onderwerp dat binnen het bedrijf speelde had onderschat. Medewerkers vonden het kennelijk niet gemakkelijk om zich daarover uit te spreken. Door het Bloei-traject kwam er nog meer waardevolle informatie boven. Het Bloei-team ging enthousiast aan de slag met een Bloei-gids en interviewde andere medewerkers om te toetsen of de bevindingen gedragen werden. Ook vroeg het Bloei-team aan de collega’s waar zij behoefte aan hadden. Je zou eigenlijk altijd een cultuur willen hebben, waarin iedereen zich mag uitspreken. Ik vind het fascinerend dat mensen het eerst allemaal voor zich hielden. Nu wordt er naar ze geluisterd en zien ze dat zaken meteen worden opgepakt. We zijn effectiever, trotser en hebben meer fun. Geweldig.”

Zereau Drinks