BIBLIOTHEEK

WETENSCHAPPELIJKE

ARTIKELEN

Impact Paper Groei & Bloei

De magische dimensie energie in bedrijven in verklaard.

BLOEI

BOEKEN

BLOEI

WEBSITES

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! initieert en geeft uitvoering aan samenwerkingsprojecten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en verbindt projecten en organisaties om zo meer te bereiken. 

Opkomen voor de belangen van vrijwilligers. Versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Bijna 7 miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Wie zich vrijwillig inzet, verdient aandacht en ondersteuning.

Good Busy is de plek waar ondernemers handige tools en inspiratie kunnen krijgen over medewerkers-vrijwilligerswerk.