GROEI & BLOEI IN BEDRIJF

''Zie je alleen de stengels, dan weet je nog niet om welke planten het gaat. Een bosje bloeiende tulpen, dat zegt iets!''

DE ESSENTIE VAN

GROEI & BLOEI

Groei & Bloei in Bedrijf inspireert, faciliteert en activeert bedrijven om in Bloei te komen. 

Het Groei & Bloei-concept is een praktische bedrijfsaanpak waarbij de onderneming zich niet alleen bewust is van het belang van Groei, maar ook aandacht heeft voor Bloei en de positieve energie die dat geeft. De synergie tussen deze twee vormt de natuurlijke basis voor succes.

Bloei is die magische dimensie waarin een bedrijf zich volledig bewust is van haar identiteit, ondernemingskracht, plek op aarde en de betekenis voor iedereen die met haar verbonden is. Het bedrijf en haar medewerkers hebben een positieve mindset, zijn trots en dragen dit uit. De onderneming kent een natuurlijk en dynamisch evenwicht tussen de gedrevenheid van Groei en de bruisende energie van Bloei.

MISSIE & VISIE

Onze visie is dat ondernemingen door het implementeren van het Groei & Bloei-concept succesvoller worden, meer winst maken, hun continuïteit versterken, zich beter ontwikkelen en meer bijdragen aan mens en maatschappij. Groei & Bloei in Bedrijf wil Nederland het gidsland maken voor de transformatie naar een nieuw economisch model dat gebaseerd is op zingeving en verbinding.

Onze missie is om bekendheid te geven aan het Groei & Bloei-concept en ondernemingen te helpen het Groei & Bloei-concept te implementeren en tot hun standaard bedrijfsaanpak te maken. Wij willen bijdragen aan een betere wereld door ondernemingen met het Groei & Bloei-concept succesvoller te maken, waarbij ze sterker geworteld worden in de samenleving.

ALLEEN MAAR FOCUS OP GROEI

IS NIET VOLDOENDE

Een bedrijf dat Bloeit, draagt bij aan een betere wereld en is een magneet voor talent en klanten. Net als in de natuur vormt de synergie tussen de gedrevenheid van Groei en de bruisende kracht van Bloei de basis voor succes.

Alles in de natuur Groeit. Iets wat niet Groeit, gaat dood. Groeien is niet een doel, maar eerder een middel. Na Groei komt Bloei. Groeien zegt niets, Bloeien wel.

BLOEI GEEFT

ENERGIE

Als je een paar bloembollen in de grond stopt, komen daar groene stengels uit die keihard groeien. Tijdens die groei wordt de bol helemaal leeg gezogen. Maar die groene stengel zegt niemand wat en is niets bijzonders. Pas als er sprake is van Bloei – als er een tulp, narcis of lelie uitkomt – ontstaat er een identiteit, schoonheid en aantrekkingskracht. In die periode van Bloei slaat de plant energie op in een nieuwe, grotere bol. Bloei geeft dus energie.

Bloeien maakt mooi en aantrekkelijk. Letterlijk aantrekkelijk. Op bloeiende bloemen komen bijen af, bloeiende organisaties trekken nieuwe klanten en medewerkers aan. Bloei staat voor alles wat bijdraagt aan een betere wereld met focus op de mens, de maatschappij.